Gegevensbescherming

Wij zijn zeer blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. Wij willen dat u zich thuis voelt op onze website en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de vertrouwelijkheid van uw gegevens. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ligt ons zeer nauw aan het hart en wij vinden een transparante verwerking en opslag van uw gegevens zeer belangrijk. Daarom willen wij u graag informeren over hoe wij gegevens registreren, met welk doel wij dit doen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving is:

Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden

Duitsland

2. Soorten gegevens, toepassingsgebied en rechtsgrond van de verwerking

Uiteraard kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten.

De informatie over de gegevensbescherming kunt u op elke pagina onderaan opvragen via de link in de footer.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan onze website achterlaat, uitsluitend voor de werking en de optimalisering van onze website. Hiervoor registreren wij uw IP-adres, verschillende technische gegevens van uw eindtoestel (bijv. besturingssysteem, gebruikte browser, enz.) alsook gegevens over uw surfgedrag op onze website. Wij slaan deze gegevens op maar houden ons hierbij aan de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen en doen dit uitsluitend voor de bepaalde doeleinden. Deze gegevens verwerken is nodig om de werking van onze website te kunnen waarborgen. Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw gegevens, kunnen wij u niet ons online-aanbod tonen. Deze informatie gieten wij in statistische analyses om surfen op onze website voor iedereen nog aangenamer te maken. Dergelijke informatie wordt in geen geval gelinkt aan reeds bij ons voorhanden persoonsgegevens. De gegevens die in het kader van het gebruik van de website worden bewaard, worden uiterlijk na 14 maanden gewist. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor rechtsvorderingen, voor de verdediging in rechtszaken of wegens wettelijke verplichtingen, kan deze bewaartermijn verlengd worden.

De verwerking van persoonsgegevens voor de werking van de website alsook de netwerk- en informatieveiligheid is gebaseerd op grond van artikel 6 par. 1 S. 1 lid f van de AVG. Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting uwerzijds om gegevens in het kader van het gebruik van onze website ter beschikking te stellen. De werking van de website alsook het beantwoorden van uw vragen is evenwel niet mogelijk zonder verwerking van uw gegevens.

3. Ontvangers van de gegevens

Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt aan derden, tenzij er een rechterlijke verplichting van kracht is die dit vereist. Deze verwerking gebeurt op grond van artikel 6 par. 1 c AVG en in combinatie met de betreffende bepaling of wettelijke verplichting, waaraan wij gebonden zijn. Overeenkomstig artikel 6 par. 1 c AVG is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan om te voldoen aan een

wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn openbare instanties indien het gaat om een wettelijke verplichting. Zij werken dan in onze opdracht de online geregistreerde gegevens. Betrokken verwerkers zijn:

Domainfactory (hosting)

4. Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier invult, stelt u uw persoonsgegevens ter beschikking. Wij kunnen volgende soorten gegevens verzamelen: naam, e-mailadres, telefoonnummer en informatie voor het maken van een individueel aanbod. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw speciale vraag of verzoek te beantwoorden en om u de gevraagde informatie ter beschikking te stellen. Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens gebruiken wij voor het verzenden ervan aan ons een erkend versleutelingsprocedé. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen vervullen. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 par. 1 S. 1 lid a. Het versturen van het formulier impliceert dat u akkoord gaat met de verwerking van de gegevens.

5. Beursgeschenken

Normaal gesproken geven wij u als bezoeker van onze offline beurs een klein geschenk. Dit is echter niet mogelijk vanwege de situatie omtrent corona en daarom willen wij onze klanten graag een kleine attentie naar hun huisadres sturen.

U kunt hiervoor online een contactformulier invullen waarin wij uw naam, adres en klantnummer vragen, zodat we een kleinigheidje naar u kunnen opsturen.

De rechtsgrond voor de verwerking is de toestemming die ons geeft door het onlineformulier in te vullen, conform artikel 6 par. 1 S. 1 lid a AVG.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het hierboven beschreven doel te bereiken.

6. Newsletter

Der  Versand von Newslettern erfolgt durch die CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede. CleverReach ist ein Dienst, mit dem der Newsletterversand organisiert und analysiert werden kann. Die zwecks Newsletter-Bezug verwendeten Daten (z. B. E-Mail-Adresse) werden auf den Servern von CleverReach in Deutschland bzw. Irland gespeichert. Wir haben mit CleverReach eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung abgeschlossen.

Unsere mit CleverReach versandten Newsletter ermöglichen uns die Analyse des Verhaltens der Newsletterempfänger. Hierbei kann u. a analysiert werden, wie viele Empfänger die Newsletternachricht geöffnet haben und wie oft welcher Link im Newsletter angeklickt wurde. Mit Hilfe des sogenannten Conversion-Trackings kann außerdem analysiert werden, ob nach Anklicken des Links im Newsletter eine vorab definierte Aktion (z. B. Kauf eines Produkts auf unserer Website) erfolgt ist. Weitere Informationen zur Datenanalyse durch CleverReach-Newsletter erhalten Sie unter: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Wenn Sie keine Analyse durch CleverReach wollen, müssen Sie dem Erhalt des Newsletters widersprechen. Hierfür stellen wir Ihnen in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von CleverReach gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt.
Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von CleverReach unter: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

7. Cookies

Op onze website gebruiken wij twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Om u de keuze te geven of u hiervoor toestemming geeft of niet, willen wij u kort het doel van deze cookies toelichten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer opslaan. Cookies voeren geen commando’s uit op uw computer. Ze vormen dan ook geen veiligheidsrisico.

Sessiecookies slaan bepaalde informatie op terwijl u op onze website surft. Ze worden niet permanent opgeslagen, maar telkens opnieuw gewist wanneer u onze website verlaat.

Het gebruik van sessiecookies gebeurt conform artikel 6 par. 1 f. De werking van de website behoort tot de categorie gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt het gebruik van cookies in uw browser zelf aanpassen, u kunt zelfs cookies volledig weigeren of uw browser zo instellen dat cookies regelmatig worden gewist. Hierover vindt u op het internet voldoende informatie.

Cookie-instellingen

8. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst), waarmee de website kan analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Meer informatie over hoe Google deze gegevens gebruikt, vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner- sites?hl=nl

De overdracht van gegevens naar de VS vindt plaats op basis van de modelcontractbepalingen die wij met Google hebben gesloten.

Google Analytics wordt alleen gebruikt als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De rechtsgrond is artikel 6 par. 1 S. 1 lid a AVG.

U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door bij ‘Cookies’ op de knop ‘Cookie-instellingen’ te klikken en een nieuwe selectie op te slaan.

De gegevens die met Google Analytics worden verzameld, worden intern doorgespeeld aan onze marketing- en verkoopafdeling, en daar verwerkt.

9. Interactieve video op de website

Wij hebben een interactieve video via iframe geïntegreerd in de website. Deze video wordt gehost op de servers van adventr. De exploitant is Adventr Technology Inc.

Optie 1 (voor oplossing met 2 clicks)

Als u interactie heeft met de video, verwerkt adventr uw persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres en verschillende technische gegevens van uw apparaat (bijv. het besturingssysteem). Dit is nodig om de video te kunnen afspelen. De rechtsgrond is uw toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 S. 1 lid a AVG, die u geeft door interactie met de video.

Optie 2 (indien geblokkeerd door de toestemmingsbeheerder):

Als u uw cookie-instellingen vooraf al hebt geconfigureerd, worden uw persoonsgegevens zoals uw IP-adres en diverse technische gegevens van uw apparaat (bijv. besturingssysteem) verwerkt. Dit is nodig om de video te kunnen afspelen. De rechtsgrond is uw toestemming overeenkomstig art. 6 par. 1 S. 1 lid a AVG.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking door adventr kunt u terecht op https://adventr.io/legal/privacy-policy

10. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verschillende rechten. Deze willen wij hieronder toelichten. Details over uw rechten vindt u bovendien in de artikelen 15 tot 21 AVG alsook in §§ 32 tot 37 van de Duitse federale wet ter bescherming van de persoonsgegevens (‘BDSG‘). U hebt het recht op informatie over uw persoonsgegevens. U hebt tevens het recht op rectificatie van onjuiste gegevens.

Bovendien hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht op verwijdering van gegevens, het recht op beperking van de gegevensverwerking alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt op grond van art. 6 par. 1 lid f AVG ook bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking en tegen een eventuele profilering op grond van art. 21 AVG. Toestemmingen die u hebt gegeven in het kader van het gebruik van de website, kunt u probleemloos en zonder opgave van reden op elk moment herroepen. Deze herroeping geldt uitsluitend voor acties in de toekomst. U kunt zich conform art. 15 tot 21 van de GDPR op al deze rechten beroepen, door per mail of per post dit aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar te maken.

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende overheid, indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een onrechtmatige daad is. Een lijst met de toezichthouders voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Indien u vragen hebt met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u altijd contact opnemen met onze externe toezichthouders voor gegevensbescherming:

David Gabel – e-mail: david.gabel(at)dsgvo-support.de

Algemene informatie over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens in gegevensbeschermingsprocessen vindt u op de website https://www.dsgvo-support.de.

https://innovations-tour.schueller.de/wp-content/themes/Sch%C3%BCller%20Innovationstour